Advokátní kancelář JUDr. Lucie Brejchové Faridové poskytuje fyzickým i právnickým osobám právní služby od počátku roku 2006. Od 1.7.2010 bylo vytvořeno sdružení advokátek pod názvem AK JUDr. Brejchová Faridová – JUDr. Dědková. Jedná se o advokátní kancelář s generální praxí. Právní pomoc je poskytována podle požadavků klientů a spočívá zejména v:

  • udělování právních porad
  • sepisování smluv, podání, návrhů, žalob atd.
  • zpracovávání právních rozborů
  • zastupování před soudy
  • zastupování před jinými orgány
  • obhajobě v trestních věcech
  • ověřování podpisů dle §25a zák. o advokacii


  • JUDr. Lucie Brejchová Faridová, advokátka promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2002 a od téhož roku absolvovala koncipientskou praxi v advokátní kanceláři JUDr. Hany Klímové a Prof. JUDr. Karla Klímy, CSc. v Praze. Výkon samostatné advokátní praxe zahájila 1.2.2006 pod evidenčním číslem České advokátní komory 10940. Od 1.7.2010 vykonává advokacii ve sdružení s JUDr. Lenkou Královou. Od února 2018 je členkou Unie rodinných advokátů.

    JUDr. Lenka Dědková, advokátka promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2006 a od roku 2007 absolvovala koncipientskou praxi v advokátní kanceláři JUDr. Lucie Brejchové Faridové. Od 1.7.2010 vykonává advokacii ve sdružení s JUDr. Lucií Brejchovou Faridovou pod evidenčním číslem České advokátní komory 13151. Od února 2018 je členkou Unie rodinných advokátů.