V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako "GDPR") v této sekci předkládáme Informace o právech klienta v souvislosti s přijetím osobních údajů advokátem a formulář Žádosti subjektu údajů pro uplatnění těchto práv (dále jako Žádost). Pro uplatnění těchto práv postačí vyplnit Žádost a zaslat na e-mailovou adresu: kancelar@pravnik-podebrady.cz. Na Vaši Žádost budeme neprodleně reagovat nejpozději do jednoho měsíce.

Nařízení nabývá účinnosti 25. května 2018 a představuje základní stavební kámen v novém evropském legislativním rámci ochrany osobních údajů.

Naše AK zpracovává osobní údaje vztahující se ke klientské agendě v rozsahu poskytnutém subjektem údajů (jedná se o identifikační a kontaktní údaje, sociodemografické údaje) za účelem plnění smlouvy se subjektem údajů. Skartační lhůta činí 5 let od ukončení právního zastoupení.

Formuláře ke stažení

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

Informace subjektu údajů JUDr. Brejchová Faridová

Informace subjektu údajů JUDr. Dědková