Odměnu za naše právní služby sjednáváme vždy s každým klientem individuálně s ohledem na potřeby a možnosti klienta a rozsah a složitost předmětu právní služby. Tato odměna může být sjednána jako odměna určená dle:

  • Sazby za úkon - odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého právního úkonu /např. sepis smlouvy/
  • Hodinové sazby - celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem při výkonu právní služby
  • Paušální sazby - odměna stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla měsíc
  • Pevné sazby - odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • Podílové sazby - odměna je určena v závislosti na výsledku sporu


  • Neváhejte nás kontaktovat pro kalkulaci naší odměny za Vámi požadovanou právní službu. Termín právní konzultace lze sjednat předem telefonicky dle potřeb klienta.

    Za právní poradu trvající do 1 hodiny účtujeme 800,-Kč vč. DPH.